NHẬN THIẾT KẾ BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Đăng lúc 27/07/2018       Mã tin: 9101

Share:

     

THÔNG TIN MÔ TẢ

NHẬN THIẾT KẾ BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, HỢP THỨC HÓA NHÀ ĐẤT VÀ CÁC THỦ TỤC VỀ GIẤY TỜ NHÀ ĐẤT TẠI CẦN THƠ

NHẬN THIẾT KẾ BẢN VẼ XÂY NHÀ VÀ XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

NHẬN HOÀN CÔNG NHÀ ĐẤT VÀ LÀM CÁC LOẠI GIẤY TỜ NHÀ ĐẤTLH: 0916537731


160 nghìn

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

13/08/2018

165 nghìn

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

18/07/2018

Thương lượng

  Quận 8

  Hồ Chí Minh

28/02/2019

Thương lượng

  Cần Thơ

05/09/2018

Thương lượng

  Cần Thơ

26/11/2018

Thương lượng

  Cần Thơ

31/12/2017

Thương lượng

  Cần Thơ

22/11/2017

Thương lượng

  Cần Thơ

21/11/2017

Thương lượng

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

09/07/2018