SIM VIETTEL 096…. GIÁ MỚI CẬP NHẬT

Đăng lúc 22/05/2018       Mã tin: 7956

Share:

     

THÔNG TIN MÔ TẢ

CALL : 0964.861 8610961.012 033 ==> 220

096.101 2523 ==> 150

0961.15 72 51 ==> 150

0961.206 260 ==> 550xong

096.1221 541 ==> 120

096.1221 581 ==> 130

0961.248 876 ==> 160

0961.27 5171 ==> 160

096.12 888 12 ==> 450

0961.3121 65 ==> 140

0961.312291 ==> 140

0961.3818 49 ==> 160

0961.392 606 ==> 140

0961.3939 05 ==> 400

0961.411554 ==> 240

096.1412 515 ==> 160

0961.422454 ==> 240

0961.437 494 ==> 160

0961.440 240 ==> 220

0961.45789 7 ==> 250

0961.46 1012 ==> 140

0961.479190 ==> 160

0961.4884 70 ==> 160

096.1516 505 ==> 190

0961.522 138 ==> 160

0961.540014 ==> 140

0961.54 1323 ==> 160

0961.544469 ==> 350

09.6161 2448 ==> 180

0961.627 347 ==> 140

0961.638 278 ==> 240

09.6169 3884 ==> 140

0961.72 4748 ==> 240

0961.726225 ==> 140

096.17 404 71 ==> 160

0962.00 39 40 ==> 180

0962.2690 39 ==> 300

0962.314 312 ==> 200

096.2327 464 ==> 220

0962.445 465 ==> 250


Thương lượng

  Cần Thơ

06/07/2018

Thương lượng

  Cần Thơ

15/01/2018

Thương lượng

  Cần Thơ

22/06/2018

Thương lượng

  Cần Thơ

27/07/2018

Thương lượng

  Toàn quốc

10/07/2018

Thương lượng

  Cần Thơ

18/06/2018

70 nghìn

  Cần Thơ

17/07/2018

Thương lượng

  Cần Thơ

24/01/2018

Thương lượng

  Cần Thơ

06/04/2018

Thương lượng

  Cần Thơ

18/06/2018