Nhà đất

4 triệu

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

17/08/2019

4 triệu

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

13/08/2019

4 triệu

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

13/08/2019

4 triệu

  Bình Thuỷ

  Cần Thơ

13/08/2019

4 triệu

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

13/08/2019

4 triệu

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

13/08/2019

Thương lượng

  Cần Thơ

22/07/2019

4 tỷ

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

28/05/2019

9 triệu

  Bình Thuỷ

  Cần Thơ

02/05/2019

4 triệu 900 nghìn

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

24/04/2019

2 tỷ 070 triệu

  Cần Thơ

03/04/2019

3 tỷ 700 triệu

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

01/04/2019

1 tỷ 950 triệu

  Cần Thơ

28/03/2019

4 tỷ 600 triệu

  Cần Thơ

28/03/2019

2 tỷ 850 triệu

  Cần Thơ

28/03/2019

2 tỷ 050 triệu

  Cần Thơ

28/03/2019

3 tỷ 100 triệu

  Cần Thơ

28/03/2019

1 tỷ 980 triệu

  Cần Thơ

28/03/2019

3 tỷ 550 triệu

  Cần Thơ

28/03/2019

Thương lượng

  Cần Thơ

06/03/2019

3 tỷ 540 triệu

  Cần Thơ

06/03/2019

Thương lượng

  Cần Thơ

06/03/2019