Dịch vụ

100 nghìn

  Hai bà trưng

  Hà Nội

31/07/2019

Thương lượng

  Quận 1

  Hồ Chí Minh

30/07/2019

Thương lượng

  Hai bà trưng

  Hà Nội

05/07/2019

9

  Quận 1

  Hồ Chí Minh

05/07/2019

Thương lượng

  Ba đình

  Hà Nội

29/06/2019

315 nghìn

  Hai bà trưng

  Hà Nội

28/06/2019

100 nghìn

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

04/05/2019

1 triệu

  Nha Trang

11/04/2019

Thương lượng

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

04/04/2019

2

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

22/03/2019

Thương lượng

  Quận 8

  Hồ Chí Minh

28/02/2019

Thương lượng

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

26/02/2019

Thương lượng

  Cái Răng

  Cần Thơ

12/02/2019

Thương lượng

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

11/02/2019

Thương lượng

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

09/01/2019

Thương lượng

  Cần Thơ

26/11/2018

Thương lượng

  Ninh Kiều

  Cần Thơ

13/10/2018