Image

Lê hoàng phương linh

Nhân viên bán hàng

MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
KỸ NĂNG